ביטוח תאונות אישיות נועד לתת פיצוי כספי עבור נזק גוף שאירע למבוטח. הפיצוי כולל בד"כ מס' מרכיבים: ביטוח למקרה פטירה, ביטוח למקרה של נכות חלקית או מלאה תמידית וכן פיצוי בסכום קבוע למקרה של אובדן כושר עבודה ולתקופת זמן מוגבלת. בחלק מן הפוליסות יש הפניה לשיעור הנכות שיקבע למבוטח ע"י המוסד לביטוח לאומי.

ביטוח תאונות אישיות