מדובר בתביעה עבור מבוטח שנפגע בתאונה שאיננה הוכרה כתאונת עבודה ועקב כך איבד את כושרו לתפקד.